Avtalevilkår Tea of Asia AS

Generelt
Alle produkter selges som abonnement uten bindingstid. Introduksjonsprisen gjelder kun første pakke. Etter én måned sendes neste levering med 2 måneders forbruk til veiledende pris. Påfølgende forsendelser sendes hver 2. måned. Ved kjøp av en 3-måneders pakke sendes leveringer hver 3. måned.

Dersom du ønsker å avslutte eller pause en levering fra oss må dette gjøres før endringsfristen på fakturaen går ut. Fristen er 14 dager før din neste planlagte levering. Ved for sen endring forplikter du deg derfor til å motta og betale for denne leveringen.

Kommunikasjon Kunden samtykker i at vi kan bruke enhver kommunikasjonsform, herunder brev, telefon, e-post og SMS. Ved bestilling vil du motta en bekreftelse på kjøpet via e-post eller SMS.Av og til benyttes SMS og nyhetsbrev for å gi kunder opplysninger om ordre, leveranse, gode tilbud og annen relevant informasjon. Dersom kunden i fremtiden ikke ønsker slik informasjon kan kunden reservere seg hos kundeservice.Kundeservice står alltid tilgjengelig dersom du har problemer, spørsmål eller tilbakemeldinger. Vi gjør vårt ytterste for at du skal være fornøyd med produktene du kjøper hos oss, og vi forsøker å svare deg så fort som mulig.
Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Ønsker du å benytte deg av angreretten så skal angrefristskjema benyttes. Angreretten forutsetter at du må gi beskjed innen 14 dager fra du mottar leveransen. Varen, inklusiv vedlagte faktura samt utfylt angrefristskjema sendes tilbake. Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven dersom pakken er skadet ellet produktet har feil/mangler. Vennligst kontakt kundeservice for å avtale reklamasjon og finne en løsning som passer best for deg.Tea Of Asia er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.Ved abonnement er det kun angrerett på første pakke. Det er ikke angrerett på videre abonnement forsendelser. Dersom ikke annet fremkommer blir originalkrav stående selv om vare sendes tilbake. Du har risikoen for transporten av varen tilbake til oss.Varer skal returneres til: Direct House Arendal, Bjørumsvegen 15, Postboks 19, 4855 Froland.
Reklamasjon
Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven dersom pakken er skadet ellet produktet har feil/mangler. Vennligst kontakt kundeservice for å avtale reklamasjon og finne en løsning som passer best for deg.Tea Of Asia er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven dersom pakken er skadet ellet produktet har feil/mangler. Vennligst kontakt kundeservice for å avtale reklamasjon og finne en løsning som passer best for deg.Tea Of Asia er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne vente å unngå eller overvinne følgene av.Vi er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.